วิทยาลัยศาสนาจะได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติภารกิจได้หรือไม่?

วิทยาลัยศาสนาจะได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติภารกิจได้หรือไม่?

ช่วงปีการศึกษาของวิทยาลัยเป็นฤดูกาลที่กำหนดสำหรับเยาวชนจำนวนมากที่มาพร้อมกับความผิดพลาดและบทเรียน ประสบการณ์และมุมมองใหม่ๆ การเรียนรู้ว่าคุณเป็นใครและต้องการทำอะไรกับชีวิตของคุณ วิทยาลัยหล่อหลอมคุณ และเพื่อเลือกสิ่งที่เหมาะสม วัยรุ่นจะพิจารณาปัจจัยมากมาย รวมถึงอิทธิพลของพ่อแม่ ความเชื่อทางศาสนา และการเงินของพวกเขา เงินมักจะมีบทบาทสำคัญในการตัดสินใจ สำหรับนักเรียนที่นับถือศาสนา การได้รับปริญญาทาง

วิชาการนั้นดำเนินควบคู่ไปกับการบรรลุวุฒิภาวะทางวิญญาณ

แท้จริงแล้ว วิทยาลัยสอนศาสนาทำหน้าที่สำคัญในสังคมอเมริกัน โดยเสนอการศึกษาที่มีกรอบประเพณี คุณค่า และหลักการของความเชื่อ สถานที่ที่เยาวชนสามารถศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาท่ามกลางคณาจารย์และเพื่อนที่มีภารกิจและความเชื่อร่วมกัน สถานที่ที่นักเรียนสามารถรับมากกว่าการศึกษาด้านจิตใจ แต่ยังได้รับด้านจิตใจและจิตวิญญาณด้วย เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับอาชีพในอนาคต การแต่งงานและครอบครัว และการเป็นสมาชิกที่เจริญรุ่งเรืองของสังคม

แต่การศึกษาด้านศาสนายังคงเป็นสังคมที่ถูกคุกคามมากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิทยาลัยคริสเตียนเป็นเป้าหมายที่เพิ่มขึ้นของเจ้าหน้าที่รัฐและกลุ่มนักเคลื่อนไหว แทนที่จะปล่อยให้มหาวิทยาลัยศาสนาดำรงอยู่อย่างสันติ เจ้าหน้าที่ของรัฐและกลุ่มผลประโยชน์ที่มีอำนาจยืนยันว่าโรงเรียนสอนศาสนาต้องปฏิบัติตามความเชื่อของพวกเขา รัฐบาลดูเหมือนจะไม่สามารถหยุดการเลือกปฏิบัติและลงโทษสถาบันศาสนาละเมิดสิทธิของพวกเขาได้

ในHunter v. US Department of Educationนักเคลื่อนไหวพยายามที่จะถอดเงินช่วยเหลือทางการเงินของรัฐบาลกลางออกจากวิทยาลัยศาสนาเอกชน กลุ่มนักเคลื่อนไหวยื่นฟ้องซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อป้องกันไม่ให้นักเรียนคนใดใช้ทุนเล่าเรียน เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และความช่วยเหลือทางการเงินอื่นๆ ของรัฐบาลกลางในโรงเรียนที่ดำเนินการตามมุมมองในพระคัมภีร์เกี่ยวกับเรื่องเพศของมนุษย์

ดังนั้น Alliance Defending Freedom จึงขอให้ศาลรัฐบาลกลางอนุญาตให้วิทยาลัยคริสเตียนสามแห่ง ซึ่งเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยอื่น ๆ มากกว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศ เข้าแทรกแซงในคดีความและ

ปกป้อง Title IX ซึ่งเหนือสิ่งอื่นใด อนุญาตให้นักเรียนใช้ความช่วยเหลือ

ทางการเงินของรัฐบาลกลางที่โรงเรียนสอนศาสนาเอกชน ที่ดำเนินตามความเชื่อของตน. ศาลอนุญาตให้สถาบันศาสนาเข้าแทรกแซง และเปิดโอกาสให้พวกเขาแบ่งปันเรื่องราวของนักเรียนและครอบครัวที่กำลังทุกข์ทรมานจากการโจมตีแบบเลือกปฏิบัตินี้

สถาบันการศึกษาทางศาสนาและนักเรียนที่ต้องการเข้าร่วมไม่ควรดูเป็นภัยคุกคามต่อใคร

และศาลทำมากกว่าแค่ฟังเสียงเรียกร้องเสรีภาพทางศาสนาในการศึกษาระดับอุดมศึกษา ศาลแขวงสหรัฐประจำเขตโอเรกอนเพิ่งตัดสินให้เลิกจ้างฮันเตอร์ทันที และอนุญาตให้นักเรียนรับความช่วยเหลือทางการเงินในโรงเรียนที่มีความเชื่อทางศาสนาเดียวกันต่อไป ศาลสรุปอย่างถูกต้องว่า Title IX คุ้มครองความช่วยเหลือจากรัฐบาลกลางสำหรับนักเรียนที่ศึกษาต่อ MBA ที่ Harvard University อย่างเท่าเทียมกัน เช่นเดียวกับที่คุ้มครองนักเรียนที่ศึกษาในระดับเดียวกันที่ Corban University ซึ่ง ADF หนึ่งในมหาวิทยาลัยคริสเตียนเป็นตัวแทน

สถาบันการศึกษาทางศาสนาและนักเรียนที่ต้องการเข้าร่วมไม่ควรดูเป็นภัยคุกคามต่อใคร พวกเขาเป็นเพียงทางเลือกการศึกษาอีกทางหนึ่งที่ไม่เพียงแต่เปิดโอกาสให้ครอบครัวส่งลูกเข้าเรียนในโรงเรียนที่สอดคล้องกับความศรัทธาและค่านิยมของพวกเขาเท่านั้น แต่ยังผลิตบัณฑิตที่เพิ่มพูนให้กับสังคมที่มีความหลากหลายมากมายของอเมริกาอีกด้วย ดังที่ศาลสูงสหรัฐได้ระบุไว้ในคดีเสรีภาพทางศาสนาอีกคดีหนึ่งว่าOur Lady of Guadalupe School v. Morrissey-Berru“การศึกษาทางศาสนามีความสำคัญต่อความเชื่อมากมายที่ปฏิบัติในสหรัฐอเมริกา” รวมถึงประเพณีคาทอลิก โปรเตสแตนต์ มุสลิม และยิว ศาลกล่าวต่อไปว่าสำหรับโรงเรียนสอนศาสนา “การให้ความรู้แก่คนหนุ่มสาวในความเชื่อของพวกเขา การปลูกฝังคำสอน และการฝึกอบรมพวกเขาให้ดำเนินชีวิตตามความเชื่อของพวกเขาเป็นความรับผิดชอบที่เป็นแกนหลักของพันธกิจ”

การอนุญาตให้นักเรียนติดตามวิชาการและอาชีพในชุมชนที่ผู้อื่นแบ่งปันความเชื่อเป็นสิ่งสำคัญ นักเรียนหลายคนหวังที่จะเรียนรู้ต่อไปในชุมชนหลังมัธยมศึกษาซึ่งออกแบบมาเพื่อหล่อเลี้ยงศรัทธาและปลูกฝังการเรียก นักเรียนที่ไม่เชื่อในพระเจ้า มุสลิม และคริสเตียนทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันภายใต้รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาในการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากรัฐบาลกลาง รัฐบาลไม่สามารถบอกโรงเรียนสอนศาสนาได้ว่า ในการรับนักเรียนที่มีรายได้น้อยถึงปานกลางที่ต้องการความช่วยเหลือทางการเงินต่อไป พวกเขาจำเป็นต้องละเมิดความเชื่อหลักของพวกเขา ไม่มีใครควรถูกลงโทษสำหรับการยึดมั่นในความเชื่อทางศาสนาที่จริงใจในวิทยาลัย

โชคดีที่ชัยชนะในฮันเตอร์จะให้เจ้าหน้าที่รัฐและนักเคลื่อนไหวที่เป็นปรปักษ์หยุดชั่วคราวก่อนที่จะลงโทษผู้คนและสถาบันแห่งความเชื่อเพียงเพราะใช้ความเชื่อทางศาสนาของตน

เราต้องปกป้องสิทธิของชาวอเมริกันทุกคนในการดำเนินชีวิตตามความเชื่อของเขาหรือเธอ รวมถึงในวิทยาลัยด้วย สำหรับนักเรียนหลายคน ช่วงเวลาแห่งชีวิตนั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงเมื่อศรัทธาของพวกเขากลายเป็นของตัวเอง และไม่ใช่แค่ของพ่อแม่อีกต่อไป มหาวิทยาลัยคริสเตียนและเซมินารีเช่นเดียวกับที่เราเป็นตัวแทนเตรียมเยาวชนชายและหญิงสาวให้เข้าสู่การปฏิบัติศาสนกิจที่มีพระคริสต์เป็นศูนย์กลาง—ในคริสตจักรและบ่อยครั้งที่สุดนอกคริสตจักร และเตรียมนักเรียนให้ติดตามการเรียกขั้นสูงสุดในชีวิตและงานของพวกเขา—สร้างความแตกต่างในโลกเพื่อพระเยซูคริสต์

credit:websportsonline.com
BizPlusBlog.com
billygoatwisdom.com
gaspreisentwicklung.com
samesfordblog.com
hideinplainwebsite.com
vessellogs.com
OsteoporosisTreatmentBlog.com
rockawaylobsterhouse.com
annuairewebfr.com